Ich rôznorodé využitie

Posted on by

Každý bytový i nebytový priestor v sebe nachádza miesta, kde pevná nepriehľadná priečka je menej vhodná ako sklenená stena. Priepustnosť svetla tú hrá nezastupiteľnú úlohu. Zabezpečí dobrú viditeľnosť v rôznych kútoch miestností. Pritom tvorí deliacu líniu, ktorá je zvukovou i optickou bariérou. Pre zvýšenie optického oddelenia je možné použiť veľké množstvo variantov úpravy povrchu moderných sklenených stien.

Continue readingIch rôznorodé využitie