Doba komunikácie

Posted on by

Musím povedať, že obdivujem, ako sa pracovalo v dobách našich babičiek. Vtedy ste naozaj spoznali, kto je šikovný a prirodzene inteligentný človek. Nepotreboval k tomu ani niekoľko vysokých škôl. Stačil zdravý sedliacky rozum a schopnosť ho vedieť používať. Taký bol aj môj starý otec. Živil sa síce manuálnou prácou, ale jeho koníčkom bola nemčina, ktorú perfektne ovládal. Dokonca čítal aj knihy v cudzom jazyku bez zrkadlových textov.

Doba technického pokroku

Napríklad také účtovníčky si vedeli všetko spočítať z hlavy a dôležité informácie mali starostlivo zapísané vo svojich denníkoch. Taký človek bol dušou firmy, pretože mal prehľad o všetkom, čo sa nakupuje a vydáva. Dnes sme zvyknutí, že na prácu máme počítačové programy, kde sa všetko počíta podľa určitého vzorca, ktorý si uložíte. K tomu vám stačí kvalitná tlačiareň, do ktorej si môžete zakúpiť napríklad kvalitné Tonery HP. Dokumenty si pohodlne vytlačíte a založíte do vami pripravených šanónov. Bez týchto vecí si vôbec nedokážem predstaviť podnikanie alebo klasický firemný model.