Erekcia, viete čo to slovo znamená?

Posted on by

Čo je erekcia, čiže stoporenieVäčšina mužov pokladá za stoporenie a erekciu totožné pojmy, no nie je to úplne tak. Stoporenie je fyziologický dej, počas ktorého dochádza za pomoci konkrétnych biologických mechanizmov ku stvrdnutiu a vzpriameniu penisu. Tento konečný stav sa nazýva erekcia.
Erekcia je stav úplného stoporenia pohlavného údu u muža, ale podľa definície aj stoporenie klitorisu u ženy

couple-731890_1920

Tento stav zdurenia nastáva na základe pohlavného vzrušenia, ktorému predchádza priama alebo nepriama sexuálna stimulácia
Stoporenie ako také je mechanizmus a proces, ktorého výsledkom je erekcia
Erekcia predpokladom pre jednu z dvoch základných sexuálnych funkcií pohlavného údu. V nestoporenom stave je penis určený ako vyústenie močovej rúry na vylučovanie tekutých toxických látok z tela. V stoporenom stave je penis práve vďaka erekcii určený ako nástroj pre pohlavné spojenie muža so ženou a zároveň ako prostriedok pre zabezpečenie potomstva.
Aby mohla erekcia nastať, je potrebné skoordinovať tri dôležité faktory. V prvom rade ide o riadenie zo strany nervovej sústavy, takže je dôležité správne nervové zásobenie a funkčnosť centrálnej nervovej sústavy ako aj periférnych nervov. Aby mohlo k stoporeniu prísť, musí správne fungovať aj arteriálne zásobenie, najmä dostatočné krvné zásobenie kavernózneho tkaniva v erektilných telesách. Tretím faktorom správna funkčnosť venookluzívneho mechanizmu a kavernózneho systému; práve tento faktor je kľúčový pre dosiahnutie maximálnej erekcie.

penis masaz

Erekcia vzniká následkom sexuálnej stimulácie, takže na jej priebeh má vplyv aj správne vnímanie tejto stimulácie, jej zhodnotenie v mozgu a vyslanie odpovede do pohlavného systému. Tam príde k aktivácii krvného zásobenia a prekrveniu toporivých telies. Ak nebude čo i len jeden vyššie uvedených faktorov fungovať správne, môže nastať zlyhanie erekcie.