Múzeum

Posted on by

Často je potrebné bezpečne oddeliť priestor exponátov v múzeách a výstavných sieňach od prístupových ciest návštevníkov. Sklenené stenyumožnia dobrú viditeľnosť objektov a zároveň udržia potrebný odstup. V týchto miestach sa dajú použiť aj pre oddelenie jednotlivých sekcií. Už nahliadnutie do vstupných častí zjednoduší rozhodovanie, ktorej oblasti sa bude človek venovať najdlhšiu dobu.

Vzácne kusy

Pred možnosťou poškodenia či krádeže vystavených exponátov ochráni vhodná zábrana. Sklenené steny túto úlohu plnia veľmi dobre. Zvlášť veľké vystavované kusy alebo celé scenérie potrebujú oddeliť od malých či väčších zvedavcov. Podobné je aj využitie v zoologických záhradách. Plazy alebo exotický hmyz by inak mohli predstavovať vážne nebezpečenstvo.