Vhodné protipožiarne výrobky a materiály

Posted on by


Bezpečnú evakuáciu ľudí z horiacej budovy možno zabezpečiť použitím hliníkových okenno-dverových protipožiarnych systémov lmmont.sk a systémami závesných fasád. Zároveň sa nimi zabraňuje šíreniu ohňa a dymu. Vo vnútri komôr týchto systémov sa používa špeciálny chladiaci materiál, ako aj samolepiace tesnenie a tesnenie rozpínajúce sa v dôsledku účinkov vody.

kľúče v dverách

 

Na bezpečnosť prevádzky budov sa v súčasnosti kladú čoraz väčšie nároky. Jednou z požiadaviek, ktorú budovy musia spĺňať, je aj požiadavka zabezpečenia požiarnej bezpečnosti. Podrobnosti sú bližšie definované v normatívnych a právnych predpisoch. V súlade s novým európskym nariadením by každé miesto v objekte, ktoré je určené na pobyt ľudí, malo byť zabezpečené vhodnými ochrannými prvkami umožňujúcimi evakuáciu a rýchle, bezpečné opustenie ohrozenej zóny alebo úseku zasiahnutého požiarom. Evakuačné cesty by mali byť prispôsobené počtu a fyzickému stavu osôb nachádzajúcich sa v objekte a zároveň zohľadňovať funkciu, na ktorú je objekt určený, typ konštrukcie a rozmery objektu. Tento predpis má veľmi dôležitý význam pre bezpečnosť vo veľkých objektoch, ako sú obchodné centrá, administratívne budovy a múzeá. V prípade neočakávanej udalosti by náhla evakuácia mala trvať iba niekoľko minút. Ak sa udalosť ohrozujúca zdravie alebo život stane v supervysokej budove, čas potrebný na jej opustenie sa môže perdĺžiť dokonca až na 40 a viac minút. Tento fakt treba zohľadniť už pri návrhu budovy. Správny návrh vhodných požiarnych riešení, ktoré sú vďaka svojej konštrukcii schopné odolávať pôsobeniu vysokej teploty a plameňov, predstavuje zložitý proces. Požiarne systémy sú klasifikované podľa toho, ako dlho vydržia odolávať deštruktívnemu pôsobeniu vysokých teplôt a po aký čas udržia tesnosť.

Hliníkové požiaru odolné profily

Mnohostranná funkcia otvorových výplní má veľký vplyv na budovy, a to nielen na ich vzhľad, ale predovšetkým na kvalitu vnútorného prostredia, spotrebu energie a prevádzkové náklady. Významnú úlohu pri výbere zohráva výška obstarávacích nákladov na ich realizáciu, ako aj na udržiavacie práce.

Základom na výrobu hliníkových výplní otvorov sú prietlačne lisované duté hliníkové profily. Vyrábajú sa z hliníkových zliatin a dodávajú sa vo dvoch základných variantoch, a to s prerušeným tepelným mostom alebo s neprerušeným tepelným mostom. Zhotovujú sa ako termicky oddelené viackomorové systémy, pričom jednotlivé komory sú prepojené polyamidovými páskami na prerušenie tepelných mostov. Povrch hliníkových profilov možno farebne upravovať.

dvere,chodba

Najčastejšie ide o povrchové úpravy vypaľovanými práškovými farbami s lesklým alebo matným povrchom, ale tiež anodizovaným hliníkom. Vyrábajú sa aj dvojfarebné profily alebo profily s povrchovou úpravou imitujúcou drevo.

Výhodou hliníka sú jeho technické parametre (využiteľné hlavne pri veľkých konštrukčných a fasádnych systémoch), relatívne nízka objemová hmotnosť, stála pevnosť, trvanlivosť, odolnosť proti atmosférickým koróznym vplyvom. Pri styku hliníka so vzduchom sa na povrchu vytvára ochranná vrstva z oxidov. Hliníkové výrobky nie sú náročné na údržbu a profily umožňujú vytvárať subtílne a ľahké konštrukcie.