Aby rozvod veľmi nebolel…

Rozvádzajúci sa partneri dokážu v rodine vyvolať napätie, ktoré každý jej člen nesie ťažko. Musia riešiť doposiaľ neznáme situácie, a preto ak si s celou situáciou nevedia pomôcť sami, tak by mali osloviť rozvodového právnika.

podpis zmluvy

Práve on je najpovolanejšia osoba, ktorá vykoná všetky potrebné úkony za nich, a patrí tam:

  • samotná príprava návrhu rozvodu a následná úprava práv a povinností k prípadným maloletým deťom
  • vypracovanie návrhu na vyriešenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • návrh na stanovenie výšky výživného na deti
  • samotné zastupovanie v rozvodovom konaní aj všetkých vyššie spomínaných konaniach

V živote súčasného človeka je dosť stresujúcich momentov, no ak sa dvaja manželia dostanú do pozície rozvádzajúcich sa partnerov, častokrát celú záležitosť komplikuje nenávisť a zloba aspoň z jednej strany. Potom do toho vstúpi poníženie a zaťatosť pri snahe o vyriešenie akéhokoľvek problému, a v rodine nastane hotové peklo. Celú túto situáciu pozorne sledujú deti, no ak sú maloleté, je to o to ťažšie, keďže všetko vnímajú oveľa intenzívnejšie a mnohým veciam ešte nerozumejú. Chcú len, aby otec s mamou ostali spolu, no práve o to pri rozvode ide, že tí dvaja už nedokážu spolu slušne žiť a fungovať.

sklamanie pri sexe

K týmto problémov sa viaže aj vysporiadanie majetku manželov, ktoré patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktorý je však asi najväčším kameňom úrazu pri rozvode. Mnohé páry preto hľadajú pomoc na internete, čítajú rôzne podobné články čitateľov, ktorí majú s rozvodom skúsenosti, ale odborníci na rodinné právo apelujú na ľudí, aby sa obrátili v týchto veciach na odborníkov, teda na rozvodových právnikov, ktorí každý jeden prípad posúdia individuálne podľa okolností, ktoré bývajú veľmi špecifické. Nehovoriac o tom, že parteri, ktorí sú v rozvodovom konaní, sú pod tlakom a premýšľajú či častokrát aj konajú neuvážene alebo priamo natruc tomu druhému.

Rozvodový právnik je osoba, ktorá vám poskytne správnu právnu radu na základe judikatúry a zákonov a poradí vhodný postup, ako si môžete uplatniť svoje práva. Stačí, ak si dohodnete konzultáciu v advokátskej kancelárii a so svojimi problémami sa na ňu s dôverou obrátite.