Ornitológia

Ornitológia je hobby, ktoré zároveň pomáha. Minimálne v zimných mesiacoch, kedy majú vtáky (i iná zver) núdzu o potravu. Urobiť si na záhrade kŕmidlo nie je ťažké, veľakrát stačí nasypať na okennú rímsu pár zrniečok. Menej vhodné sú už lojové gule, ktoré so sebou nesú záťaž životného prostredia vo forme plastového odpadu. Neskôr môžete vybudovať na svojej záhrade hniezdiská v podobe vtáčích búdok a ozvláštniť tak svoju záhradu.vták.jpg
Základom každého ornitológa je nie len možnosť sledovať zvieratá, ale aj príručka. V dnešnej dobe je na trhu množstvo kvalitných publikácií s nádhernými fotografiami, ktoré pomôžu ornitológovi začiatočníkovi s určovaním návštevníkov kŕmenia. Ak by to náhodou nestačilo, pomoc nájdete aj na sociálnych sieťach. Riadiť by ste sa nemali len zrakom, ale i sluchom. Spevavé, no aj nespevavé vtáky môžeme identifikovať podľa ich charakteristického hlasu. Úplným ideálom je nájsť niekoho skúsenejšieho, ktorý vám pomôže najmä v začiatkoch.
Určite odporúčame kúpu ďalekohľadu. Postačí obyčajný, lacný. Na začiatok nie je potrebné drahé nerozbitné vybavenie.
Ako prilákať vtáčiky na vašu záhradu? Ak im kúpite klasické kŕmidlo, budú určite nadšené. Okrem týchto návštevníkov je celkom možné, že sa k vám prídu ukázať veveričky.ďalekohľad.jpg
Loj je vhodnou potravou len ak udrú tuhé mrazy po dlhšiu dobu. Jeho nutričná hodnota je nízka, ale je cenným zdrojom energie, ktorú môžu drobce využiť na zisk ďalšej potravy. Semená rôznych olejnatých rastlín sú veľmi vhodné, nepražené, nesolené.
Výskyt dravých vtákov alebo vzácnejších druhov je vhodné ohlásiť jednej z ochranárskych organizácií na Slovensku. Existuje aj online databáza, ktorá dáta pre ochranárov zhromažďuje a po registrácií do nej môže vkladať údaje ktokoľvek. Odporúčame ju však skôr pokročilejším priaznivcom tohto hobby, ktorí už strávili v lesoch nejakú chvíľu a určili niekoľko desiatok zvierat.