Aby bola bežná domácnosť, podnik, ale aj firma v bezpečí

Bezpečnosť je potrebné vnímať hneď z niekoľkých rôznych uhlov pohľadu:

  • Bezpečnosť uloženia cenných vecí
  • Starostlivosť o uloženie citlivých dát a údajov
  • Bezpečnosť ľudí v objekte a pri práci
  • Ochrana pred neželaným vniknutím

trezor

Objekt- či už to je firma, alebo domácnosť- je dobré chrániť kamerovým systémom. Ten samotný ale nestačí. Je potrebné jeho napojenie na pohotovostné pracovisko polície a na vlastné mobilné zariadenie. V tak prípade pri nežiaducom vniknutí do objektu príde správa na dispečing aj vám na mobil.

Niet pre zlodejov neprekonateľných prekážok. Môžeme im to ale aspoň sťažiť. Bezpečnostné dvere, kamery, alarmy, trezory sú základom ochrany.
Zaiste je rozdiel v spôsobe ochrany citlivých dokumentov potrebných pre fungovanie firmy a pri ochrane bežnej dokumentácie firmy. Citlivé a existenčné údaje patria do trezorov. V počítačoch musia byť chránené bezpečnostným softwarom, na ktorom naozaj netreba šetriť.

Majetok je jedná vec- život a zdravie ľudí druhou- tou najdôležitejšou! Nepodceňujme teda prípadné možné riziká. Pokiaľ sa nič nestane, dovtedy je dobre. Horšie, ak dôjde k úrazu a my nemáme ako dokladovať, že sme všetko vykonali v súlade s bezpečnostnými predpismi. Väčšie firmy majú pre tento účel funkciu technika bezpečnosti pri práci. No ani malá firma tieto školenia a poučenia nesmie podceniť a zabezpečí si ich spravidla dohodou o vykonaní práce s príslušným odborníkom na legislatívu v tejto oblasti.
Aj doma v byte sa často stávajú úrazy. Z nepozornosti najčastejšie. Aj doma treba občas dať prekontrolovať napríklad elektroinštaláciu, alebo kúrenie. Nechceme predsa ohroziť samých seba.

zabezpečení

„Smart „ domácnosti si vyžadujú ochranu samy o sebe. Každé jedno zvýšenie počtu elektronických ovládacích prvkov si vyžaduje aj ochranu týchto prvkov. Keď niečo vieme diaľkovo ovládať my, musíme zároveň zaistiť, aby to isté nemohol urobiť niekto nepovolaný.