Ako hodnotíme motorové oleje

Podľa čoho sa motorové oleje hodnotia? Najčastejšie podľa ich viskozity, alebo podľa adekvátneho výkonu motora. Z hľadiska viskozity ich delíme do jedenástich tried. Môžu byť riedke, alebo naopak husté, viskózne, a označujú sa okrem iného aj číslom, ktoré opisuje ich vlastnosti pri teplote 100 stupňov Celzia. Výkonové hodnotenie oleja do motora posudzuje predovšetkým zaťažiteľnosť kľukovej hriadele motora spaľovacím tlakom. Takto hodnotené motorové oleje sa označujú radom rôznych a heterogénnych označení. Pre toto hodnotenie sú rôzne systémy a normy.

Výber motorového oleja

Pri výbere nového motorového oleja by sme sa mali predovšetkým riadiť údajmi výrobcu daného motora. Nie je vhodné príliš experimentovať. Ak použijete olej výrazne lepších parametrov, ako udáva výrobca, ako bežný užívateľ motorového vozidla účinok väčšinou nepoznáte, a akurát zaplatíte viac. O použití oleja s parametrami horšími rozhodne neuvažujte. Výrobcovia motorov odporúčajú vhodné motorové oleje v servisnej knižke, a je dobré sa nimi riadiť. Ak použijete lepší olej, ako uvádza v odporúčaní výrobca motora vášho vozidla, rozhodne to nemusí znamenať zlepšenie parametrov motora a jeho chodu.