Ako zvládnuť prezentáciu na konferencii a zanechať efektívny dojem

Worshopy, školenia, ale aj semináre a konferencie sú záležitosti a zrejme povinné schôdze ľudí, ktorí sa rozhodli zarábať svojimi nápadmi a kreativitiou. Tvoriť potenciálne úspešné plány a byť obratným rečníkom však môžu byť dva odlišné pojmy a bola by naozaj škoda, pokiaľ by vízie a plány stroskotali iba na nepripravenosti, respektíve neefektívnosti či priam vyhorení na konferencii a osobnej schôdzke s verejnosťou.

prezentace

Aby sme tomu zabránili, bolo by ideálne prichystať sa už vopred a zobrať do úvahy niekoľko praktických rád.
Je však pravda, že vôbec prvá prezentácia alebo prezentácia po dlhšom čase môže byť stresujúca nielen pre tých, čo nie sú zrovna rodenými speakermi, ale takisto sa ňu musia svedomito pripraviť  aj tí, ktorí podobné akcie majú v malíčku. Dokonca sa odporúča vopred absolvovať ukľudňujúce dychové cvičenia, aby sme sa vyhli možnému zadýcaniu či pocitu nevoľnosti. Každopádne verím, že takáto situácia nenastan , predsa pokiaľ budeme vedieť, čo vlastne chceme prezentovať, mali by sme byť za túto príležitosť vďační a začať ju brať viac „free.“ No rešpektujme tieto body:

statistika

Zamerajme sa na presvedčivý elevator pitch
O čo ide? Elevator môžeme z angličtiny preložiť doslova ako výťah. Predstavte si tak jazdu výťahom, ktorá býva relatívne krátka. Vedľa vás stojí človek, ktorému teraz behom tejto jazdy chcete zhrnúť všetko podstatné, čo máte na srdci. V praxi to znamená, že produkt, zámer, situáciu, víziu,… sa tak budete snažiť zhrnúť stručne, no pritom zaujímavo do primerane krátkeho úseku.
Alebo existuje v podstate opačný variant, a to preniesť tieto myšlienky do príbehu. Prezentácie bude síce pútavejšia, no zrejme dlhšia a treba si dať pozor, aby nebola vyčerpávajúca až nudná, pričom základ zostáva- zhrnúť všetko podstatné.

Prezentácia v bodoch a vzájomná komunikácia
Pokiaľ je daný text alebo schéma ustanovená na konkrétne body, je v nej cítiť usporiadanosť a systém, čo je určité pozitívum.
Na druhej strane takisto nemusí byť od veci zapojiť aj publikum a nebáť sa s ním komunikovať.
Vo všetkých spomenutých prípadoch takisto nezabudnite poskytnúť svoju vizitku.