Finančný trh

Finančný trh    Finančný trh – je to trh, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi ekonomickými subjektami v národnom a medzinárodnom meradle.   Tento trh delíme alebo rozlišujeme z viacero hľadísk:  1.) peňažný trh – na tomto trhu sa obchoduje s krátkodobými finančnými nástrojmi (splatnosť menej ako […]