Ako vnímať financie pozitívne

Financie sú podstatná záležitosť v našom živote. Sú hodnotou, ktorú má každý človek vo svojom hodnotovom rebríčku na inej pozícii. Od toho sa môže odvíjať aj samotný vzťah k peniazom. Už od dávnej histórie ľudia viedli kvôli nim spory. Nečudo, veď ak sa s nimi stane nejaký problém, okradnú nás o ne, alebo ich stratíme, stratili sme tým aj vynaložený čas na ich zarobenie. Sú podstatné, lebo ich dostávame výmenou za svoju energiu, čas a schopnosti, ktoré sme nadobudli. Náš vzťah k nim definuje to, akým spôsobom ich získavame alebo budeme získavať. Ak nás baví naša práca, budeme pracovať s ľahkosťou, a to môže mať vplyv na náš výkon, teda tok financií bude väčší. Ak naopak opakujeme monotónne úkony v práci, ktorá pre nás nemá vyšší zmysel, ako iba to, ako si zarobiť na živobytie, budeme si prácu a peniaze spájať s niečím, čo je ťažké dosiahnuť. 

peniaze v bankovkách

Nová doba mení názory. Aj obyčajní ľudia sa prostredníctvom internetu alebo kníh vedia dopátrať ku informáciám o finančnej gramotnosti, ktoré si môžu zapamätať a zvnútorniť si nové vzorce správania spojené s peniazmi. V minulosti to tak nebolo. Internet momentálne ponúka rôzne kurzy, náučné videá, podcasty či nahrávky s pozitívnymi myšlienkami o financiách. Finančná gramotnosť nás učí o tom, ako správne investovať svoje peniaze, ako ich ukladať, čo vlastne pre ľudí znamenajú, a ako ich zarábať.  

jedno euro minca
 
Spoločnosť je plná ľudí, ktorí majú rôzne príjmy, a preto nie je dobré sa porovnávať. Nikdy nevieme, ako k peniazom naozaj prišli. Nepoznáme minulosť podnikateľov, kto im pomohol v úplných začiatkoch, ako vlastne začínali. Jedno je ale isté – vzdelanie, skúsenosti a ochota riskovať nám pomôžu zarábať toľko, koľko si želáme. Okrem aktívneho príjmu sa môžeme sústrediť aj na pasívny príjem. Je vhodné sústrediť sa na svoju finančnú informovanosť a na to, aké emocionálne prežívanie sa spája s tým, keď sa povie slovo financie.