Objavte kľúč k lepšiemu životu

Patríte medzi nadšencov športu? Akému športu sa venujete? Venujete sa mu pasívne alebo aktívne?
Viete prečo by sme mali pravidelne a intenzívne športovať? Dôvody sú oveľa hlbšie než si myslíte.
Pravidelné športovanie je veľmi dôležité nielen pre zvyšovanie fyzickej výkonnosti ale najmä pri utváraní našich charakterových ale aj psychických vlastností.
Je samozrejmé, že pri športe musíme vynakladať určité množstvo energie, musíme sa vedieť sústrediť a musíme dôsledne dodržiavať pravidlá hry.

plavec.jpg

Pri športe prekonávame strach, ale aj neúspechy, rýchlo sa prispôsobujeme meniacim sa situáciám. Šport priam odzrkadľuje formovanie človeka v jednotlivých životných etapách. Získavame cenné vlastnosti, ktoré nás posúvajú vpred, ako napríklad rozhodnosť, vytrvalosť, odvahu, disciplínu, sebaovládanie, sebakontrolu, samostatnosť, zodpovednosť, priateľstvo, ochotu pomáhať a tímovú spoluprácu.
Jedným z predpokladov, ako zvládnuť školu a prácu je fyzická zdatnosť. Práve vďaka nej sme nabití sviežosťou, silou a dobrou náladou. Svieži a zdraví tak ľahšie dokážeme udržať pozornosť ako v škole tak aj v práci.
Môžeme kľudne povedať, že šport nás vychováva a formuje naše charakterové vlastnosti, ktoré sú naozaj dôležité a potrebné v našom živote. Šport nám pomáha žiť aktívny život, v ktorom panuje radosť, spokojnosť a zdravie.
To, že šport prispieva k utváraniu našej osobnosti, už vieme. Ale to je len jedna stránka športovania. Tak ako všetko na svete aj športovanie má svoje pre a proti. Pálčivou stránkou športu je čas.

jogging.jpg

Je zrejmé, že rekreačné športovanie trvá maximálne dve hodiny denne alebo každý druhý deň. Na takýto typ športu si určite každý z nás nájde čas. Čas si nájdeme aj cez víkend, kedy môžeme pestovať našu záľubu k športu, prípadne sa vyberieme na turistickú túru.
Úplne iné to je ak sa jedná o vrcholových športovcov. Tu čas zohráva veľmi dôležitú rolu. Tréningy sú každý deň, cez víkendy sú zápasy a často sa cestuje na rôzne turnaje. V tomto prípade šport zaberá všetok voľný čas. A to je potrebné brať na vedomie.
Šport zohráva dôležitú úlohu v živote človeka. Má pozitívny vplyv na zdravie človeka. Zlepšuje kvalitu života. Vynikajúco pôsobí na fyzický a psychický vývoj človeka.