Vizuálna stránka – to, čo predáva

Na základe čoho nakupujete? Ovplyvňuje vás cena? Miesto nákupu? Kvalita produktu? Dá sa povedať, že pri kúpe produktu, resp. služby je zohľadnené množstvo faktorov. Ale vedeli ste, že na vás vplýva najmä obal produktu? Veď sa aj hovorí, že „oči by jedli“ a v tomto kontexte môžeme kľudne povedať, že kupujeme v prvom rade očami. Obal produktu má naozaj veľkú silu pôsobenia. Čím je obal zaujímavejší pre zákazníka, tým je aj vyššia šanca, že sa tovar predá. Zaujímavý obal nie je len lákadlom pre zákazníka, ale aj vhodnou formou reklamy.

dárek.jpg

Snom každej firmy je efektívne fungovanie na trhu tovarov a služieb. A práve nevhodne navrhnutý obal dokáže ovplyvniť tržby smerom dole. Bez neho je nemožné uspokojiť potreby zákazníka. Dobre navrhnutý obal dokáže u zákazníka vzbudiť dôveru a preto je dôležité aby si tento fakt pri návrhu obalov výrobcovia uvedomili.
Je zrejmé, že väčšina produktov sa zákazníkovi ponúka v zabalenej podobe. Pri činnostiach súvisiacich s balením je potrebné zohľadniť určité kritéria a to:

 • vlastnosti tovaru,
 • distribúciu tovaru,
 • konkurenčné hľadisko,
 • spotrebiteľské preferencie,
 • technológiu výroby obalov,
 • nenáročnosť manipulácie pri otváraní obalu.

V posledných rokoch sa stala pri tvorbe balenia významným faktorom bezpečnosť produktu. Možno ste to ani nevedeli, ale existujú viaceré druhy obalov. Napríklad uvediem 3 základné druhy obalov:
Spotrebiteľské obaly, sú obaly, ktoré sú predávané s tovarom. Tento obal nielen tovar chráni ale aj zvyšuje jeho hygienu.
Skupinové obaly sú obaly, vhodné na uľahčenie manipulácie. Môžu sa z produktu odstrániť bez problémov.

balíček.jpg

Prepravné obaly chránia tovar počas prepravy.
Obal spĺňa aj určité funkcie. Informačnú, to znamená, že plní funkciu predavača. Estetickú, ktorej hlavnou úlohou je upútať pozornosť zákazníka. Marketingová funkcia spočíva v propagovaní. Obal sa tak dostáva do povedomia zákazníkov.
Vedeli ste, aké informácie majú byť uvedené na obale produktu? Venovali ste tomu niekedy pozornosť?
Každý obal výrobku musí obsahovať nasledujúce informácie:

 • názov výrobku,
 • údaj o hmotnosti, množstve a veľkosti,
 • zoznam zložiek,
 • dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby,
 • meno alebo obchodný názov a adresu výrobcu,
 • krajina pôvodu alebo miesto pôvodu,
 • návod na použitie,
 • špeciálne povinné údaje.